+385 1 6198 530
+385 1 6382 530

Usluge

Pružamo sve vrste usluga u graditeljstvu i šumarstvu te iznajmljujemo strojeve.

Neke od usluga u kojima smo predvodnik u Republici Hrvatskoj kako po kvaliteti tako i količini radova:

- Održavanje trasa dalekovoda svih naponskih razina
- Održavanje trasa magistralnih plinovoda
- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija dalekovoda svih naponskih razina
- Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija trafostanica svih naponskih razina
- Sanacija betonskih građevina svih vrsta
- Polaganje cijevi i kabela svih vrsta
- Iskop i odvoz zemljanog materijala
- Košnja trave na javnim površinama
- Probijanje, izgradnja i održavanje nerazvrstanih prometnica
- Probijanje i održavanje protupožarnih prosjeka
- Krčenje zaraslih površina drobljenjem raslinja i priprema za poljoprivredu
- Frezanje zemljišta u kamenjaru i priprema za sadnju maslinika i vinograda
- Izrada pristupnih puteva za maslinike, vinograde i slično