Standardi i certifikati

Sanac d.o.o. je sukladno svom opredjeljenju prema održavanju kvalitete usluga i prijateljskom odnosu prema okolišu te stalnom poboljšanju uvjeta rada, zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu uspješno prošao zahtjevne procjene i zadovoljio međunarodno priznate norme.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom (QMS), zaštitom okoliša (EMS), zaštitom zdravlja i sigurnosti (OHSAS) u Sanac d.o.o. je uspostavljen sukladno zahtjevima slijedećih normi:

 

 

EU PROJEKT

 

Sanac d.o.o. je tvrtka koja kontinuirano razvija svoje poslovanje. Nakon što su u poslovanje uvedeni sustavi upravljanja kvalitetom (IS0 9001), okolišem (ISO 14001) te zdravljem i sigurnošću na radu (OHSAS 18001) tvrka Sanac d.o.o. pripremila je i provela EU projekt kojim je unaprijedila svoje poslovanje za izvršavanje poslova u visoko rizičnom okruženju.

Projekt pod nazivom „Sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša“ proveden je u 2019. godini, a financiran je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme) “ REFERENTNA OZNAKA: KK. 03.2.1.14.0201.

Poduzeće je svjesno činjenice sve strožih zahtjeva tržišta te je uočilo potrebu za dokazivanjem i osiguranjem sigurnosti na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša sukladno SCC zahtjevima, i to u području graditeljstva, kako bi osiguralo svoju tržišnu konkurentnost i kontinuirani razvoj poslovanja, fokusirajući se pri tome na:

  • osiguranje i dokazivanje usklađenosti s zahtjevima sigurnosti na radu, zaštite zdravlja i zaštite okoliša
  • zadržavanje postojećih kupaca
  • pridobivanje novih kupaca
  • širenje postojećeg tržišta.

Projekt uključuje zaposlenike u područjima izgradnje, održavanja i savjetovanja u graditeljstvu.

Ciljevi projekta su:

  • poboljšan rast i razvoj tvrtke Sanac d.o.o.
  • smanjenje ili eliminacija rizika obolijevanja i nezgoda koje se javljaju kao posljedica uvjeta rada
  • poboljšanje dosljednosti isporuke proizvoda, uz ispunjavanje zahtjeva kupaca i primjenjivih zakonskih zahtjeva
  • poboljšanja zadovoljstva kupaca
  • smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš
  • izbjegavanja troškova uslijed neusklađenosti s propisima.

Rezultat projekta je uspostavljen, održavan i certificiran sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša, u području graditeljstva, prema zahtjevima SCC 2017/6.0.

Ukupna vrijednost projekta: 90.200,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 61.362,78 kn

Razdoblje provedbe projekta: 14. 1. .2019.- 14. 08. 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija: Ante Sučić, info@sanac.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici EU fondovi www.strukturnifondovi.hr
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU https://razvoj.gov.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Sanac d.o.o.

+385 1 6198 530