Danas, više od 20 godina od osnutka, Sanac d.o.o. je tvrtka koja je prepoznata kao pouzdan i poželjan partner među svojim kupcima, dobavljačima te posebno među svojim zaposlenicima.

Sanac d.o.o. je moderna organizacija koja pruža usluge izgradnje, održavanja i savjetovanja u području graditeljstva i šumarstva, a posebno u slijedećim područjima:

  • dalekovodi od 0,4 do 400 kV
  • transformatorske stanica svih tipova i naponskih nivoa do 400 kV
  • zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
  • izgradnja i održavanje prometnica, a posebice šumskih, protupožarnih i nerazvrstanih
  • izrada i održavanje prosjeka na različitim koridorima (dalekovodi, plinovodi, naftovodi, željezničke pruge)
  • krčenje zapuštenih površina te priprema za poljoprivredu

Sanac d.o.o. pruža svoje usluge i izvodi radove uvijek pazeći na zaštitu okoliša i druge ekološke zahtjeve. Pritom se posebna pozornost posvećuje zaštiti na radu, zaštiti od požara, kemijskih i drugih opasnosti na radu.

U više od 20 godina svog postojanja Sanac d.o.o. je izrastao u srednje veliku tvrtku čija je kvaliteta prepoznata kako u Republici Hrvatskoj, tako i u susjednim zemljama. Sanac d.o.o. stalno ulaže u obrazovanje i usavršavanje radnika. Pored toga, zaštita zdravlja zaposlenika, posebno na zahtjevnim projektima, jedan je od glavnih prioriteta tvrtke.

Kao društveno odgovorna tvrtka, Sanac d.o.o. posebnu pažnju posvećuje i zaštiti prirode kroz uspostavljen i primijenjen sustav upravljanja okolišem te djeluje u skladu s načelima održivog razvoja. Također, kao odgovoran član zajednice u kojoj posluje, Sanac d.o.o. podržava razne humanitarne udruge, sportska društva, kulturno-umjetnička društva i nastavne ustanove redovitim izdvajanjem sredstava u vidu donacija i sponzorstava.

Pošaljite upit

+385 1 6198 530