Pružamo sve vrste usluga u graditeljstvu i šumarstvu te iznajmljujemo strojeve.

Neke od usluga u kojima smo predvodnik u Republici Hrvatskoj kako po kvaliteti tako i količini radova:

 • Održavanje trasa dalekovoda svih naponskih razina
 • Održavanje trasa magistralnih plinovoda
 • Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija dalekovoda svih naponskih razina
 • Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija trafostanica svih naponskih razina
 • Sanacija betonskih građevina svih vrsta
 • Polaganje cijevi i kabela svih vrsta
 • Iskop i odvoz zemljanog materijala
 • Košnja trave na javnim površinama
 • Probijanje, izgradnja i održavanje nerazvrstanih prometnica
 • Probijanje i održavanje protupožarnih prosjeka
 • Krčenje zaraslih površina drobljenjem raslinja i priprema za poljoprivredu
 • Frezanje zemljišta u kamenjaru i priprema za sadnju maslinika i vinograda
 • Izrada pristupnih puteva za maslinike, vinograde i slično
 • Izrada doznake i otpreme stabala u šumama šumoposjednika
Pošaljite upit

+385 1 6198 530